Odluku o izmjeni cjenika naknada za korištenje AV dokumentacije (vanjski korisnici)

I. 
U Cjeniku naknada za korištenje AV dokumentacije (arhivski materijal) (vanjski korisnici), koji je sastavni dio Odluke o čuvanju i korištenju AV dokumentacija HTV-a, na snazi od 16. listopada 2006, u točki I. stavak 4.) koji glasi:

4.) Korištenje novinske dokumentacije, fotokopiranje ili slanje e-mailom  2,5  - EUR-a/članak                    b r i š e  s e.


II.
Ova Odluka stupa na snagu s danom objave na oglasnoj ploči HRT-a, a objavljuje se i na internetskim stranicama HRT-a.

Pročišćeni tekst Cjenika ovlašten je izraditi Odjel Pravni poslovi HRT-a.

Ravnateljstvo HRT-a:
V.d. glavnog ravnatelja HRT-a
Josip Popovac