Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za 2014.

Na temelju članka 17., stavka 3. točke 4.  Statuta HRT-a  („Narodne novine“ 14/13). Ravnateljstvo HRT-a  na Sjednici  održanoj dana  23.prosinca 2013  godine, a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a od dana 20.prosinca 2013, donosi sljedeći

CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE S OPĆIM UVJETIMA za 2014. godinu


koji sadržava:
1. CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKE TELEVIZIJE S OPĆIM UVJETIMA
2. CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKOGA RADIJA S OPĆIM UVJETIMA
3. CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA NA INTERNETSKIM STRANICAMA HRT-a S OPĆIM UVJETIMA
4. CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA NA  STRANICAMA TELETEKSTA HRT-a S OPĆIM UVJETIMA
5. CJENIK MULTIMEDIJSKIH PAKETA OGLAŠAVANJA (TV, radio, internetski prostor na HRT-ovu portalu, teletekst i Glazbena proizvodnja)