Cjenik naknada za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju HRT-a

Na temelju odredbe članka 21.a stavak 3. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (NN 137/10. i 76/12.) te odredbe članka 17. stavak 3., točke 4., i članka 40. stavak 2. Statuta HRT-a (NN 14/13.), Ravnateljstvo Hrvatske radiotelevizije na 12. sjednici održanoj dana 18. studenog 2013. usvojilo je:

Cjenik naknada za korištenje autorskih i izvođačkih djela i naknada za ostalu programsku suradnju


koji sadržava stavke:
1.TELEVIZIJA
2. RADIO
3. GLAZBA
4. ZAJEDNIČKE STAVKE CJENIKA
5. ZAVRŠNE ODREDBE