Cjenik promidžbenih usluga HRT-a - EU izbori

Na temelju članka 21. a st. 3. Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st. 3. t. 4. Statuta HRT-a (NN 14/13) i Cjenika promidžbenih usluga Hrvatske radiotelevizije s Općim uvjetima za 2014. godinu od dana 23. prosinca 2013., Ravnateljstvo HRT-a na 19. sjednici održanoj 10. travnja 2014. donijelo je


Cjenik promidžbenih usluga u programima Hrvatske televizije, Hrvatskog  radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a

"Izbori zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament 2014."


Cjenik se primjenjuje u razdoblju izborne promidžbe "Izbori zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament 2014.", od dana objave izbornih lista pa do 24 sata prije dana održavanja izbora.