Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za FIFA World Cup 2014.

Na temelju članka 21. a st. 3 Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st 3. t. 4. Statuta HRT-a (NN 14/13) i Cjenika promidžbenih usluga Hrvatske radiotelevizije s Općim uvjetima za 2014. godinu od dana 23. prosinca 2013. g., Ravnateljstvo HRT-a na 23. sjednici održanoj dana 30. svibnja 2014. g. donijelo je

Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za FIFA World Cup 2014. u programima Hrvatske televizije, Hrvatskoga radija i internetske stranice HRT-a.