Cjenik promidžbenih usluga HRT-a - „Predsjednički izbori 2014. - 2015."

Na temelju članka 21. a st. 3 Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st. 3. t. 4. Statuta HRT-a (NN 14/13) i Cjenika promidžbenih usluga Hrvatske radiotelevizije s Općim uvjetima za 2014. godinu od dana 23. prosinca 2013.g., Ravnateljstvo HRT-a na svojoj 29. sjednici održanoj dana 28. studenog 2014. g., a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a od dana 28. studenog 2014.g., donijelo je

Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima Hrvatske televizije, Hrvatskoga radija, teletekst stranice i internetske stranice HRT-a 
 „Predsjednički izbori 2014. - 2015."

Cjenik se primjenjuje u razdoblju izborne promidžbe „Predsjednički izbori 2014. - 2015.", od dana objave izbornih lista pa do 24 sata prije dana održavanja izbora.