Cjenik promidžbenih usluga HRT-a s općim uvjetima za 2015.

Na temelju članka 17., stavka 3. točke 4.  Statuta HRT-a  („Narodne novine“ 14/13). Ravnateljstvo HRT-a  na svojoj 31. sjednici  održanoj dana 16. prosinca 2014 godine, a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a od dana 15. prosinca 2014, donosi slijedeći

CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE S OPĆIM UVJETIMA za 2015. godinu

koji sadržava:

1.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKE TELEVIZIJE S OPĆIM UVJETIMA

2.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKOGA RADIJA S OPĆIM UVJETIMA

3.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA NA INTERNETSKIM STRANICAMA HRT-a S   OPĆIM UVJETIMA

4.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA NA  STRANICAMA TELETEKSTA HRT-a S OPĆIM UVJETIMA

5.    CJENIK MULTIMEDIJSKIH PAKETA OGLAŠAVANJA - TV, radio, internetski prostor na HRT-ovu portalu, teletekst i Glazbena proizvodnja