Što je potrebno za prijam satelitskoga programa

Prijamna antena minimalnoga promjera 90 cm s univerzalnim Lo/Hi niskošumnim blok konverterom LNB.

Digitalni satelitski prijamnik ili STB (Set Top Box) za prijam digitalnoga signala, koji za kodirane programe mora biti kompatibilan VIACCESS TM sustavu kodiranja.

Dakle, prijamnik mora imati ili ugrađen VIACCESS TM dekoder ili mogućnost za vanjski priključak modula s VIACCESS TM dekoderom (PCMCIA modul).

Potrebno je biti pretplatnik HRT-a te sklopiti ugovor o najmu kartice za dekodiranje satelitskoga programa HTV-a, ako želite pratiti i kodirane programe HTV-a.

Kontakt: satelit_tehnika@hrt.hr