Pravila o postupanju HRT-a u humanitarnim i drugim akcijama

Hrvatska radiotelevizija kao javna ustanova sudjeluje i/ili organizira humanitarne i druge akcije čija je svrha ostvarivanje humanitarnog dobra. 


Na temelju Zakona o HRT-u i Statuta HRT-a glavni je ravnatelj donio 7. studenog 2013. Pravila o postupanju HRT-a uhumanitarnim i drugim akcijama radi ostvarivanja humanitarnih ciljeva.