Pravila nagradne igre "Volim Hrvatsku" u sklopu projekta HRT-a "Volim Hrvatsku"

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09.) i članka 15. Statuta HRT-a,  Hrvatska radiotelevizija, Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305, 12. rujna 2014. donosi


P R A V I L A


nagradne igre "VOLIM HRVATSKU" u sklopu projekta HRT-a


"VOLIM HRVATSKU"Članak 1.Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u programu HRT-a (programske najave – samostalne pozicije), a vezano za projekt “VOLIM HRVATSKU“, koja će se održavati u razdoblju od 13. listopada 2014. do 25. siječnja 2015. (dalje: Nagradna igra), sa svrhom interakcije s gledateljima i promidžbe emisije.

Članak 2.Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT).Nagradna igra započinje 13. listopada 2014., a završava 25. siječnja 2015.Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.Radnici HRT-a, uključujući i vanjske suradnike HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.Članak 3.Priređivač Nagradne igre će u sklopu programa HRT-a iz članka 1., u razdoblju iz članka 2. stavka 2. ovih Pravila, u skladu s programskom shemom, za svaki pojedini krug pozvati gledatelje da telefonskim pozivom ili slanjem SMS poruke u navedenom razdoblju, odgovore na nagradno pitanje.Telefonski pozivi- gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva u ovisnosti o odgovoru na postavljeno pitanje:


            065 800 801, ako smatraju da je točan odgovor pod a)


            065 800 802, ako smatraju da je točan odgovor pod b)


            065 800 803, ako smatraju da je točan odgovor pod c)- cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn  (PDV je u cijeni)


- cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je u cijeni)Po uspostavi veze gledatelj će biti upućen ostaviti svoje ime, prezime i adresu, kako bi se prema potrebi mogla obaviti identifikacija dobitnika.SMS poruke-  - gledatelji šalju SMS poruku sadržaja VOLIMa), VOLIMb) ili VOLIMc), ovisno o tomu koji odgovor smatraju točnim te u nastavku dopisuju svoje ime, prezime i adresu, na SMS kratki kod 60106- cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (PDV je u cijeni)Članak 4.Pozivom na brojeve ili slanjem SMS poruke iz članka 3. ovih Pravila gledatelji postaju sudionici Nagradne igre i prihvaćaju Pravila nagradne igre.Nagradna igra se sastoji od 15 krugova i započinje objavom nagradnog pitanja u programu HRT-a (programske najave) 13. listopada 2013. u 10,00 te otvaranjem telefonskih linija u isto vrijeme.U emisiji „Volim Hrvatsku“ podsjećamo gledatelje da odgovaraju na nagradna pitanja postavljena preko tjedna u programu HRT-a.Krugovi nagradne igre:


01. krug:  od 13. listopada u 10,00 sati    do 19. listopada u 19,25    sati


02. krug:  od 19. listopada u 20,00 sati    do 26. listopada u 19,25    sati


03. krug:  od 26. listopada u 20,00 sati    do  02. studenoga u 19,25 sati


04. krug:  od  02. studenog u 20,00 sati   do  09. studenoga u 19,25 sati


05. krug:  od  09. studenoga u 20,00 sati do 16. studenoga u 19,25  sati


06. krug:  od 16. studenoga u 20,00 sati do 23. studenoga u 19,25   sati


07. krug:  od 23. studenoga u 20,00 sati do 30. studenoga u 19,25   sati


08. krug   od 30. studenoga u 20,00 sati do 07.  prosinca u 19,25     sati


09. krug:  od 07. prosinca   u 20,00 sati do 14.  prosinca u 19,25     sati


10. krug:  od 14. prosinca u 20,00 sati   do   21.  prosinca u 19,25   sati


11. krug:  od 21. prosinca u 20,00 sati   do   28.  prosinca u 19,25   sati


12. krug:  od 28. prosinca u 20,00 sati   do   04.  siječnja u 19,25     sati


13. krug : od 04. siječnja u 20,00 sati    do   11. siječnja u 19,25      sati


14. krug : od 11. siječnja u 20,00 sati    do    18. siječnja u 19,25     sati


15. krug:  od 18. siječnja u 20,00 sati    do    25. siječnja u 19,25     sati
VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKAČlanak 5.Nagradni fond:Fond dobitaka iznosi ukupno 29.520,00 knNagrade su :


1.društvena igra  „VOLIM HRVATSKU - JUNIOR“, 6 komada po svakom krugu,


   što je za svih 15 krugova ukupno 90 komada.


2.i društvena igra „ROĐENDANSKA TORTA“, 6 komada po svakom krugu,


   što je za svih 15 krugova ukupno 90 komada.
Nagrade u svakom krugu:

1.  6 x 139,00 kn                              =  834,00 kn (po jednom krugu, što za svih 15 krugova


                                                             ukupno  iznosi 15 x 834,00 kn = 12.510,00 kn)


2.  6 x 189,00 kn                              =  1.134,00 kn ( po jednom krugu, što za svih 15 krugova


                                                              ukupno iznosi 15 x 1.134,00 kn = 17.010,00 kn )
5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa.Nagrade nisu zamjenjive za novac.Članak 6.Izvlačenje dobitnika nagrada iz članka 5. obavit će se neposredno po završetku svakog pojedinog kruga, na temelju podataka o zaprimljenim pozivima i pristiglim SMS porukama dobivenih od operatera usluga s dodanom vrijednosti FUN-AGENT d.o.o., Radnička 39


Zagreb, OIB 16096903397.Dobitnici u Nagradnoj igri su sudionici (pozivatelji ili pošiljatelji SMS poruke) koji su odabrani slučajnim odabirom pomoću računalne aplikacije iz svih zaprimljenih točnih odgovora. Prvih 6 izvučenih dobiva društvenu igricu „Volim Hrvatsku – Junior“,


a idućih 6 izvučenih dobiva društvenu igricu „Rođendanska torta“.Imena dobitnika nagrada objavit će se na web stranici  HRT-a i Facebook stranici emisije u roku od 24 sata po završetku svakog pojedinog kruga.

NAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADAČlanak 7.Nagrade će dobitnicima biti poslane u roku od 30 dana od dana izvlačenja pojedine nagrade.


Nagrade se preuzimaju u skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o privređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10.)Nagrade osigurava, za njih u cijelosti odgovara i dobitnicima isporučuje HRT.Članak 8.Ukoliko nagradni fond nakon završetka Nagradne igre i isteka roka iz članka 7. ovih Pravila nije u potpunosti podijeljen, sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.Nagradna igra se može prekinuti u slučaju „više sile“. U slučaju prekida HRT je dužan obavijestiti gledatelje o razlozima prekida.Članak 9.Ova Pravila objavit će se nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija Republike Hrvatske istovremeno na web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr i teletekstu HRT-a, gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre.Članak 10.U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.


                                                       HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA
                                                           
  Glavni ravnatelj HRT-a
                                                                                 Goran Radman


Na ova Pravila Ministarstvo financija RH dalo je suglasnost:


KLASA: UP/I- 460-02/14-01/636

URBROJ: 
513-07-21-01/14-2