Cjenik promidžbenih usluga HRT-a za izbornu promidžbu u programima i na stranicama HRT-a

Na temelju članka 21.a st.3. Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st. 3. toč. 4. Statuta HRT-a (NN 14/13) i Cjenika promidžbenih usluga Hrvatske radiotelevizije s Općim uvjetima za 2015. godinu od dana 16. prosinca 2014.g., Ravnateljstvo HRT-a na svojoj 34. sjednici održanoj dana 3.ožujka 2015. g., a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a od dana 3. ožujka 2015.g. donijelo je

CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRT-a ZA IZBORNU PROMIDŽBU U PROGRAMIMA HRVATSKE TELEVIZIJE, HRVATSKOGA RADIJA, TELETEKST STRANICE I INTERNETSKE STRANICE HRT-A

koji sadržava:

1.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKE TELEVIZIJE

2.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRVATSKOGA RADIJA

3.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA I OPĆE ODREDBE OGLAŠAVANJA NA  STRANICAMA TELETEKSTA HRT-a

4.    CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA NA INTERNETSKIM STRANICAMA HRT-a