Pravila nagradne igre u sklopu emisija uživo HTV-a "The Voice – Najljepši glas Hrvatske"

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09., 35/13., 158/13. i 41/14.), kao i članka 15. Statuta HRT-a (NN 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije (sjedište: Prisavlje 3, Zagreb, OIB: 68419124305), donosi


P R A V I L A


nagradne igre u sklopu emisija uživo HTV-a


"The Voice – Najljepši glas Hrvatske"Članak 1.Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u sklopu završnog dijela natjecanja šest show emisija uživo pod nazivom “The Voice - Najljepši glas Hrvatske“, koje će se emitirati u razdoblju od 21. ožujka 2015. do 25. travnja 2015., subotom, od 20,10 sati do 22,30 sati, na televizijskom programskom kanalu Prvi program (HTV1) (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).HRT zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin i/ili kanal emitiranja emisija iz predhodnog stavka.Članak 2.Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT).Nagradna igra započinje 21. ožujka 2015., a završava 25. travnja 2015.Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.Radnici HRT-a, uključujući i vanjske suradnike HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (bračni drug, djeca, roditelji), ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.Članak 3.Natjecanje uživo sastoji se od šest televizijskih emisija (10. – 15. emisija), i to: pet natjecanja uživo i jedne završne emisije u živo.


U 10. i 11. emisiji u kojima se natječe po 12 natjecatelja (ukupno 24 natjecatelja), natjecanje napuštaju četiri natjecatelja po emisiji (ukupno za 10. i 11. emisiju osam natjecatelja).


U 12. emisiji natječe se 16 natjecatelja; natjecanje napuštaju čeitri natjecatelja.


U 13. emisiji natječe se 12 natjecatelja; natjecanje napuštaju čeitri natjecatelja.


U 14. emisiji natječe se osam natjecatelja; natjecanje napuštaju čeitri natjecatelja.


Uz mentore će i gledatelji telefonskim glasovanjem (pozivanjem telefonskog broja) ili slanjem SMS-a za svakog natjecatelja suodlučivati tko od natjecatelja nastavlja natjecanje.


U završnoj emisiji (15. emisija) natječu se čeitri natjecatelja, a njihove nastupe ocjenjuju isključivo gledatelji telefonskim glasovanjem (pozivanjem telefonskog broja) ili slanjem SMS-a za svakog natjecatelja. Nakon završetka glasovanja, proglašava se pobjednik natjecanja, a to je natjecatelj s najvećim brojem pristiglih glasova.


Svakim svojim glasom za jednog od natjecatelja gledatelji se prijavljuju za Nagradnu igru i prihvaćaju Pravila nagradne igre.Članak  4.U svakoj od pet televizijskih emisija (10. – 14. emisija) glasovanje se odvija u četiri kruga. Svaki krug glasovanja započinje i završava objavom voditelja u emisiji. Natjecatelj/i s najviše pristiglih glasova nastavlja/ju natjecanje u sljedećoj emisiji.U završnoj emisiji (15. emisija) glasovanje se odvija u dva kruga, u prvom krugu natjecatelj s najmanje pristiglih glasova napušta natjecanje, a u drugom završnom krugu glasovanja, natjecatelj s najviše pristiglih glasova proglašava se pobjednikom natjecanja. Svaki krug glasovanja započinje i završava objavom voditelja u emisiji.Članak 5.

a) Telefonsko glasovanje


-   gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065xxxxxx (za 1. natjecatelja je broj tel: 065 800 801, za 2. natjecatelja broj tel.: 065 800 802 itd. do 24. natjecatelja broj 065 800 824), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;


-   po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;


-   cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn (PDV je u cijeni);


-   cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je u cijeni).b) SMS glasovanje


-   gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „VOICExx“ (gdje xx predstavlja pripadajući broj natjecatelja, npr. VOICE01, VOICE02, ..., VOICE24) na SMS broj 60106;


-   cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV je u cijeni).NAGRADNA IGRAČlanak 6.Svojim glasom za „natjecatelje“ iz članka 5., gledatelji se prijavljuju za Nagradnu igru i prihvaćaju Pravila nagradne igre.Nagradna igra sastoji se od šest krugova: pet izlučnih emisija i završnice (15. emisija):


1.         krug:                      21. ožujka 2015.


2.         krug:                      28. ožujka 2015.


3.         krug:                      04. travnja 2015.


4.         krug:                      11. travnja 2015.


5.         krug:                      18. travnja 2015.


6.         krug:                      25. travnja 2015.Svaki krug nagradne igre započinje na početku emisije u cca 20,15 sati, objavom u emisiji i završava neposredno prije kraja emisije „THE VOICE - NAJLJEPŠI GLAS HRVATSKE“ u cca 22,00 sata, objavom u emisiji.VISINA FONDA I VRSTE DOBITAKAČlanak 7.Nagradni fond:Fond dobitaka iznosi ukupno 75.000,00 kn za sedam dobitaka.Tjedne nagrade:


5 x 10.000,00 kn na potrošačkoj kartici sponzora                                           =   50.000,00 kn


                                    


Glavna nagrada u završnoj emisiji :                     


1 x 25.000,00 kn na potrošačkoj kartici sponzora                                         =    25.000,00 kn


                                                                                       


 5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa.


Nagrade nisu zamjenjive za novac.Članak 8.Izvlačenje nagrada iz članka 7., obavit će se tijekom emitiranja emisije “THE VOICE - NAJLJEPŠI GLAS HRVATSKE“, na temelju podataka dobivenih od telefonskog operatera funAGENT d.o.o. Slučajnim odabirom putem računala izvlačit će se imena dobitnika nagrada iz skupine gledatelja - potencijalnih dobitnika sukladno čl. 3.Dobitnik u nagradnoj igri je sudionik (pozivatelj ili pošiljatelj SMS-a) koji je odabran slučajnim odabirom pomoću računalne aplikacije.Ukoliko se izvučeni sudionik – potencijalni dobitnik ne javi na kontakt telefon, pristupit će se slučajnom odabiru sljedećeg sudionika te tako sve dok se ne uspostavi telefonski kontakt s jednim sudionikom koji tada postaje dobitnik.
U krugovima 1.-5. dodijelit će se po jedna tjedna nagrada, a u posljednjem, šestom krugu dodjeljuje se završna nagrada.Dobitnici nagradne igre objavit će se na web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hrNAČIN I ROK ISPORUKE NAGRADAČlanak 9.Nagrade će dobitnicima biti predane u roku od 30 dana od dana izvlačenja tjednih nagrada, odnosno glavne nagrade.Svaki dobitnik obvezan je preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana poziva za preuzimanje nagrade. Nagrade se preuzimaju u skladu s odredbama članka 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/10.)Nagrade osiguravaju, za njih u cijelosti odgovaraju i dobitnicima isporučuju sponzori, s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.Članak 10.Pri preuzimanju nagrade sudionik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.Članak 11.Ukoliko nagradni fond nakon završetka nagradne igre ne bude u potpunosti podijeljen,  sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.Nagradna igra može se prekinuti u slučaju „više sile“ ili prestankom emitiranja emisije. U slučaju prekida HRT je dužan obavijestiti gledateljstvo o razlozima prekida.Članak 12.Ova Pravila primjenjuju se nakon objave na teletekstu i web stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr, gdje će se nalaziti do završetka Nagradne igre, sve nakon odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Dobitnici će biti objavljeni u roku od osam dana nakon završetka Nagradne igre na isti način kao što su objavljena i ova Pravila.Članak 13.U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri, nadležan je sud u Zagrebu.U Zagrebu, _________________________


HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA


                                     Glavni ravnatelj HRT-a
                            Goran Radman
Na ova Pravila Ministarstvo financija dalo je suglasnost:


KLASA: UP/I-460-02/15-01/150
URBROJ: 513-07-21-01/15-2Zagreb, 17. ožujka 2015.