Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije iz travnja 2015. godine

Pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije obuhvaća Pravilnik o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije kojega je Glavni ravnatelj donio 19. veljače 2013. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije kojega je Glavni ravnatelj donio 2. rujna 2014. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije kojega je Glavni ravnatelj donio 23. listopada 2015. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju Hrvatske radiotelevizije kojega je Glavni ravnatelj donio 27. siječnja 2015. godine.

Pročišćeni tekst Pravilnika glasi:

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE (pročišćeni tekst)