Cjenik promidžbenih usluga HRT-a „Parlamentarni izbori 2015. — 2016."

Na temelju članka 21. a st. 3 Zakona o HRT-u (NN 137/10 i 76/12) te članka 17. st. 3. t, 4. Statuta HRT-a (NN 14/13) i Cjenika promidžbenffi usluga Hrvatske radiotelevizije s Općim uvjetima za 2015. godinu od dana 16. prosinca 2014. godine, Ravnateljstvo HRT-a na svojoj 38. sjednici održanoj dana 13. listopada 2015. gospodine, a po prethodnoj suglasnosti Nadzornog odbora HRT-a od dana 12. listopada 2015. godine, donijelo je

CJENIK PROMIDŽBENIH USLUGA HRT-a ZA IZBORNU PROMIDŽBU U PROGRAMIMA HRVATSKE TELEVIZIJE, HRVATSKOGA RADIJA, TELETEKST STRANICE I INTERNETSKE STRANICE HRT-A „Parlamentarni izbori 2015. — 2016."