Maškarinu odšteta od 5,99 milijuna kuna

Miroslavu Maškarinu s Raba na Općinskom sudu u Rijeci nakon sedam godina parničnog postupka nepravomoćno je presuđena odšteta od 5,99 milijuna kuna za štetu nastalu pri operativnom zahvatu odstranjenja crvuljka u riječkome KBC-u, kada mu je probijena aorta i teško oštećen organizam, zbog čega su mu liječnici morali amputirati nogu.Odštetu trebaju podmiriti riječki KBC i država kao njegov osnivač. Sutkinja Katarina Bajčić-Ivančević istaknula je tijekom obrazlaganja presude da je utvrđeno kako liječnici nisu pogriješili pri operativnom zahvatu i saniranju posljedica neposredno nakon toga, nego su se pogreške pojavile u poslijeoperativnoj skrbi, zbog čega su i nastala sva oštećenja organizma.

Miroslav Maškarin tražio je 13,1 milijun kuna naknade za materijalnu i nematerijalnu štetu nastalu pri operativnom zahvatu.