Smetnje talijanskih TV postaja

Unatoč najavama, smetnje od talijanskih TV odašiljača, osobito u Istri i Dalmaciji i dalje su prisutne.

Smetnje u prijmu signala zemaljske digitalne televizije, koje u Republici Hrvatskoj stvaraju talijanski TV odašiljači, traju od početka prosinca 2010. godine u Istri (digitalna regija D5), djelomično i u digitalnoj regiji D7 (Zadar, Šibenik), a od svibnja 2012. godine i na južnome dijelu Hrvatske.

Nastale su jer Talijani nisu poštovali međunarodni sporazum i plan raspodjele frekvencija – Ženeva 2006 (GE06), donesen na Regionalnoj radiokomunikacijskoj konferenciji (RRC-06) 2006.

Tim su sporazumom dogovoreni kanali za digitalno odašiljanje televizijskih programa, a talijanske ga vlasti nisu ispoštovale nego su svojim odlukama omogućile talijanskim televizijama odašiljanje programa na frekvencijama namijenjenima za televizijsko odašiljanje u Republici Hrvatskoj.

Nakon višegodišnjih nastojanja hrvatskih institucija, ponajprije mjerodavne Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti  (HAKOM) i uz sudjelovanje međunarodnih tijela (Europska komisija i ITU), talijanska nacionalna regulatorna agencija AGCOM je izmjenama frekvencijskoga plana digitalne televizije (DTT) iz listopada 2014. godine prvi put iz talijanskih jadranskih regija izostavila hrvatske kanale temeljene na međunarodnomu sporazumu i plana raspodjele frekvencija – Ženeva 2006 (GE06).

U skladu s time je Ministarstvo gospodarskoga razvitka Republike Italije (MISE) nakon nekoliko odgoda u studenome 2015. godine donijelo uredbu kojom je pokrenut javni poziv talijanskim nakladnicima televizijskoga sadržaja da se uključe u postupak dobrovoljnoga napuštanja radiotelevizijskih frekvencija koje uzrokuju ometanje TV signala susjednih država.

Za provedbu te odluke resorno je ministarstvo osiguralo 50 milijuna 800 tisuća eura za gašenje ometajućih odašiljača te za zamjenske frekvencijske kanale za nakladnike koji žele nastaviti emitirati.

U prvoj polovici 2016. objavljene su uredbe o postignutim dogovorima MISE-a s nakladnicima lokalnih televizija u regijama Sicilija (2. veljače), Lombardija (5. veljače), Ligurija (11. veljače), Toscana (11. veljače), Veneto (11. ožujka), Friuli-Venezia-Giulia (15. ožujka), Puglia (26. travnja) i Molise (13. svibnja).

Za građane Republike Hrvatske najveći pozitivni utjecaj trebale bi imati uredbe za regije Veneto i Friuli-Venezia-Giulia jer se odnose na smanjenje smetnji u Istri. Rasporedom kanala (vidi kartu i tablicu) smetnje će se znatno smanjiti, ili potpuno nestati, i na ostalim hrvatskim područjima, no uredbe o postignutim dogovorima za druge regije (Abruzzo, Marche i Emilia Romagna), iz kojih također dolaze smetnje u Hrvatsku, još nisu objavljene.

Nažalost, planovi gašenja odašiljača, tzv. master planovi, još nisu objavljeni iako su su prema obećanjima talijanskih predstavnika smetnje trebale prestati još u proljeće 2016. Zbog nakladnika koji nisu sudjelovali u procesu dodjele kompenzacijske naknade ili je nisu dobili pa su im “ukinuti“ kanali odašiljanja, objavljen je još jedan natječaj s rokom prijave 10. lipnja 2016. godine za navodno koordinirane kanale na kojima neće ometati prijam digitalne televizije u susjednim državama, uključujući i Hrvatsku.