Odluka o pretvaranju materijala formata 4:3 u 16:9

Zagreb, 19. ožujka 2018. – Poslovna jedinica Tehnologija Hrvatske radiotelevizije (HRT) donijela je odluku o pretvaranju svih  materijala koji su izvorno nastali u formatu 4 : 3 ili su izvorno zaprimljeni ili proizvedeni u tome formatu u format 16 : 9 PB (eng. pillar box). Odluka je donesena kako bi se izbjegle moguće pogreške u prepoznavanju između formata 4 : 3 i 16 : 9 prilikom obrade i prikazivanja. Cilj je ove odluke osigurati da se cjelovit sadržaj koji Hrvatska radiotelevizija prikazuje na svih svojih pet televizijskih programa prikazuje u formatu 16 : 9.


Odluka se odnosi na sve materijale koji se nalaze na vrpcama i/ili u obliku datoteke u formatu 4 : 3 FF (eng. full frame), a prebacuju se ili pripremaju za prikazivanje programa u format 16 : 9 PB (eng. pillar box), zatim na sve materijale koji se nalaze na vrpcama i/ili u obliku datoteke u formatu 4 : 3 LB (eng. letter box), a prebacuju se ili pripremaju za prikazivanje programa u format 16 : 9 FF (eng. full frame) te na sve materijale koji su izvorno snimani u formatu 4 : 3, a primjenjuju se u svim vrstama emisija koje se proizvode u formatu 16 : 9.

 
Odluku o tome možete pročitati ovdje.


Hrvatska radiotelevizija
Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
hrt.hr, hrti.hrt.hr