"CroClimGoGreen"

'Klimatske promjene i varijabilnost u Hrvatskoj - od globalnih utjecaja do lokalnih zelenih rješenja' (CroClimGoGreen) uspostavni je istraživački projekt financiran od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ).

Projekt je usredotočen na proučavanje gradske klime, klimatske varijabilnosti i manifestacija klimatskih promjena u Hrvatskoj te njihovog utjecaja na urbani okoliš.

Osim analize toplinskih otoka gradskih sredina na temelju izmjerenih podataka, ova problematika će se istražiti i s aspekta urbanog klimatskog modeliranja kako bi se ispitali različiti faktori koji utječu na gradsku klimu.

Također će se procijeniti mogućnost i efikasnost primjene različitih mjera za ublažavanje toplinskog opterećenja gradova u sadašnjim i budućim (toplijim) klimatskim uvjetima.

Više od polovice svjetske populacije živi u urbanim sredinama, a projekcije ukazuju na daljnji porast gradskog stanovništva. Iako razvoj gradova pruža brojne pogodnosti, usporedno se javljaju i nepovoljne ekološke, društvene i ekonomske posljedice.

Intenzivna urbanizacija bitno utječe na obilježja Zemljine površine i atmosfere. Uslijed značajnih promjena u ravnoteži zračenja, preraspodjeli topline i vode, u urbanim se sredinama generiraju posebni klimatski uvjeti koje karakterizira pojava urbanog toplinskog otoka (UHI, eng. Urban Heat Island).

Očekivani porast globalne temperature će značajno promijeniti klimatska obilježja urbanih sredina i utjecati na ljudsko zdravlje, infrastrukturu, opskrbu energijom, potrebe za vodom i sl.

Iako su urbana područja izuzetno osjetljiva na klimatske promjene, ona istovremeno posjeduju značajan potencijal za prilagodbu i njihovo ublažavanje što omogućava održivi razvoj gradova.

U tjednu Festvala znanosti, ove godine posvecenog otkricima, više o tom istrazivackom projektu ispričala je u emisiji Dobro jutro, Hrvatska doc. dr. sc. Ivana Herceg Bulic.