Otišla je prva meteorologinja HTV-a

I dok se nova meteo-lica privikavaju na kamere u emisijama Dobro jutro, Hrvatska i Vrijeme nakon Dnevnika u podne, a Hrvatsko agrometeorološko društvo obilježava velike obljetnice - napustila nas je prva meteorologinja koja se počela pojavljivati na HTV-u, tadašnjoj TV Zagreb, i to u Poljoprivrednoj emisiji nedjeljom.

Dr. sc. Vesna Jurčec, hrvatska meteorologinja (Slavonski Brod, 2. lipnja 1927.) preminula je u četvrtak poslijepodne, 14. lipnja 2018. Gimnaziju je polazila u Slavonskom Brodu i Karlovcu, gdje je maturirala 1948. godine. Geofiziku s meteorologijom diplomirala je 1952. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) u Zagrebu.

Nakon studija radila je u Republičkom hidrometeorološkom zavodu u Zagrebu, današnjem Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ). Želeći se baviti i agrometeorologijom, 1956. upisala je studij agronomije, koji je napustila 1959. godine zbog poslijediplomskoga usavršavanja u Massachusetts Institute of Technology (MIT) u Cambridge Mass., gdje je magistrirala pod vodstvom čuvenog prof. dr. sc. E. N. Lorenza 1960. Iste godine odlazi u Los Angeles, gdje je na University of California (UCLA) u Los Angelesu bila asistent kod prof. dr. sc. J. Bjerknesa i radila na projektu El Nino, te nastavila doktorski studij. Pod vodstvom prof. dr. sc. M. G. Wurtele 1964. doktorirala je iz numeričke prognoze vremena, s disertacijom Nongeostrophic Vertical Motion and Energy Transformation.

U Zagrebu je boravila od 1964. do 1966., kada je kao ekspert iz sinoptičke meteorologije u programu UN-a za razvoj preko Svjetske meteorološke organizacije (SMO) otišla u Institut za istraživanje i obuku (Institute for Research and Training) u Kairo.

Od 1972. do umirovljenja 1992. bila je savjetnica u Centru za meteorološka istraživanja u Zagrebu, a 1974. imenovana je i izaslanicom u Povjerenstvu za atmosferske znanosti i Povjerenstvu za osnovne sustave SMO, gdje je zastupala najprije SFRJ, zatim i Republiku Hrvatsku, aktivno sudjelujući u aktivnostima primanja Hrvatske u SMO 1992. godine.
Zanimljivo je spomenuti kako je glavni tajnik SMO od 1984. do 2003. godine bio prof. dr. sc. Godwin Olu Patrick Obasi, s kojim je dr. sc. Jurčec imala dugogodišnju suradnju, još od zajedničkom studiranja na MIT-u.

U razdoblju od 1985. do 1992. predavala je sinoptičku meteorologiju na Geofizičkom odsjeku PMF-a, te istodobno, a i kasnije, bila mentorica mnogobrojnim diplomskim, magistarskim i doktorskim radnjama, između ostalih, i prvim ravnateljicama DHMZ-a: dr. sc. Nataši Strelec Mahović i dr. sc. Branki Ivančan Picek.

Bavila se dinamičkom i sinoptičkom meteorologijom te klimatologijom, pri čemu je posebice istraživala atmosferska strujanja u našem području, ponajviše buru. Vodila je, ili barem sudjelovala, u mnogobrojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-istraživačkim projektima, između ostalih, i s institucijama iz SAD-a, primjerice Bura na Jadranu i Priroda i teorija olujne bure, a proučavala je i zaštitu šuma od požara.

Radove je objavljivala u časopisima i zbornicima Matematičko-fizički list (1952), Rivista italiana di geofisica (Genova 1975), Rasprave i prikazi (poslije Hrvatski meteorološki časopis, 1976, 1982, 1986–92), Poljoprivredni pregled (1978), Zbornik meteoroloških i hidroloških radova (Beograd 1980–81, 1985), Geofizika (1985, 1987, 1994–95, 1997), Šumarski list (1985, 1988–89, 1991), Hidrografski godišnjak (1986), Izvanredne meteorološke i hidrološke prilike u Hrvatskoj (1986–88, 1990–91, 1994–96), Suvremeno vatrogastvo (1989), Meteorology and Atmospheric Physics (Beč—New York 1990), Meteorologische Zeitschrift (Berlin—Stuttgart 1996, 2003), Jadranska meteorologija (2001–02), Időjárás (Budimpešta 2003). Bila je urednica časopisa Rasprave i prikazi (Hrvatski meteorološki časopis) 1972–92. Autorica je poglavlja u knjigama Osnove zaštite šuma od požara (Zagreb 1987) i Meteorologija za korisnike (Zagreb 1996).

Bila je članica American Meteorological Society (Boston) od 1960. i prva predsjednica Hrvatskoga meteorološkoga društva 1965. i 1966. godine.

1976. godine dobila je i posebnu nagradu Svjetske meteorološke organizacije.

Posljednji ispraćaj dr. sc. Vesne Jurčec bit će u utorak 19. lipnja 2018. u 12,30 sati na Mirogoju.