Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a za 2017. godinu