Primjena odredbi Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama

Obavijest dužnicima o izvršenom otpisu dospjelog duga

Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine br. 62/18) koji je stupio na snagu 21. srpnja 2018. donesen je kao jedna od mjera rješavanja problema blokiranih računa građana u dugotrajnoj blokadi. Dužnici koji mogu ostvariti otpis su građani koji ne obavljaju poduzetničku djelatnost.
Temeljem odredbe članka 9. stavka 3. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama  (Narodne novine 62/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Hrvatska radiotelevizija  dužnicima iz članka 5. Zakona kojima je Financijska agencija (FINA) temeljem odredbe članka 9. stavka 1., a u vezi s odredbama članka 5. i članka 8. Zakona prestala  djelomično ili u cijelosti izvršavati osnove za plaćanje, upućuje

OBAVIJEST DUŽNICIMA KOJI SU OBUHVAĆENI I NA KOJE SE PRIMJENJUJU ODREDBE ZAKONA O OTPISU DUGOVA FIZIČKIM OSOBAMA  (NARODNE NOVINE 62/18)

Financijska agencija (FINA) je, temeljem odredbe članka 9. stavka 1., a u vezi s odredbama članka 5. i članka 8. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18), prestala izvršavati osnove za plaćanje navedene u tablicama koje čine sastavni dio ove obavijesti.
Slijedom navedenog, sukladno odredbi članka 9. stavak 3. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18), Hrvatska radiotelevizija obavještava sve dužnike, kojima je Financijska agencija (FINA) prestala djelomično ili u cijelosti izvršavati osnove za plaćanje navedene u tablicama koje čine sastavni dio ove obavijesti, o izvršenom otpisu dospjelog duga iz osnova za plaćanje navedenih u priloženim tablicama i pripadajućem iznosu. Pregled svih djelomično ili u cijelosti otpisanih osnova po niže navedenim poveznicama po županijama.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća dužnici na koje se odnosi ova obavijest svoje upite mogu uputiti na adresu elektroničke pošte pristojba@hrt.hr

• Zakon o otpisu dugova fizičkim osobama (Narodne novine 62/18 )  
• Popis dužnika kojima je otpisan dug po županijama:
ZAGREBAČKA, KRAPINSKO-ZAGORSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA, KARLOVAČKA, VARAŽDINSKA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA, BJELOVARSKO-BILOGORSKA, PRIMORSKO-GORANSKA, LIČKO-SENJSKA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA, POŽEŠKO-SLAVONSKA, BRODSKO-POSAVSKA, ZADARSKA, OSJEČKO-BARANJSKA, ŠIBENSKO-KNINSKA, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA, ISTARSKA, DUBROVAČKO-NERETVANSKA, MEĐIMURSKA, GRAD ZAGREB