Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 06. veljače 2019. za radno mjesto AV Arhivist

Zagreb, 03. travnja 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog 06. veljače 2019. godine u Narodnim novinama br. 13/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto AV Arhivist
PJ Produkcija, RJ Arhivi i programsko gradivo
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Izabrana kandidatkinja: Nika Mišak, VSS

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali