Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 08. ožujka 2019. za radno mjesto Radijski redatelj

Zagreb, 03. svibnja 2019.
Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 08. ožujka 2019. godine u Narodnim novinama br. 23/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Radijski redatelj
PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HR-a
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
         Izabrani kandidat: Petar Vujačić, VSS
Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali