Obavijest o ishodu javnog natječaja za radna mjesta Organizator i Organizator produkcije

Zagreb, 6.svibnja 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 8. ožujka 2019. u Narodnim novinama br. 26/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Organizator, PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HTV-a (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Odabrani kandidati: 1. Zadravec Luka, bacc., 2. Čengić Matteo, SSS.
2. Radno mjesto Organizator produkcije, PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HTV-a   (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Nema odabranih kandidata.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali