Obavijest o ishodu javnog natječaja od 10. svibnja 2019. za RM Voditelj emitiranja

Zagreb, 6.lipnja 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 10. svibnja 2019. u Narodnim novinama br. 47/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Voditelj emitiranja, PJ Program, Odjel Programska koordinacija (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Nema odabranih kandidata.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali