Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto ravnatelja PJ Tehnologije HRT-a

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog 31. srpnja 2019. godine u Narodnim novinama br. 72/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Ravnatelj PJ Tehnologije HRT-a (1 izvršitelj na mandat od 5 (pet) godina)
Izabrani kandidat: Zvonimir Jukica, VSS

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali