Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Tehničar asistent

Zagreb, 29. listopada 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 19. srpnja 2019. u Narodnim novinama br. 69/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Tehničar asistent, PJ Tehnologija, RJ Tehnika IMS-a i odvijanje TV programa, HRT centar Pula (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Izabrani kandidat: Živković Darian, SSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali