Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Montažer operator

Zagreb, 6. studeni 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 20. rujna 2019. u Narodnim novinama br. 89/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto MONTAŽER OPERATOR, PJ Tehnologija, RJ TV proizvodni sustavi (1 izvršitelj na određeno vrijeme do povratka radnice s bolovanja odnsosno rodiljnog/roditeljskog dopusta)
Izabrani kandidat: Ante Bešlić, SSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali