Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Novinar suradnik

Zagreb, 11. studenog 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 20. rujna 2019. u Narodnim novinama br. 89/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto NOVINAR SURADNIK, PJ Program, RJ Programi HRA (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
Izabrani kandidati: 1. Klanac Ivana, VSS i 2. Okičić Igor, VSS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali