Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Referent operativne nabave

Zagreb, 11. studenog 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 20. rujna 2019. u Narodnim novinama br. 89/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto REFERENT OPERATIVNE NABAVE, PJ Poslovanje, RJ Nabava (2 izvršitelja na određeno vrijeme od godinu dana)
Izabrane kandidatkinje: 1. Fratrić Jasmina, SSS i 2. Dimić Diana, VŠS.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali