Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Glazbeni urednik

Zagreb, 13. prosinca 2019.

Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 23. listopada 2019. u Narodnim novinama br. 101/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto GLAZBENI UREDNIK, PJ Program, RJ Programi HRA
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
Izabrani kandidat: 1. Ana Jazbec, VSS

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali