Obavijest o ishodu javnog natječaja od 6. studenog 2019.

Zagreb, 30. siječnja 2020.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNIH NATJEČAJA
objavljenih 6. studenoga 2019. u Narodnim novinama br. 106/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


1. Radno mjesto Sekretar režije (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
              
  Izabrane kandidatkinje: 1. Smiljanić Gordana, SSS;  2. Horvat Kristina, SSS.
        
               
2. Radno mjesto Koordinator produkcije i troškova  (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
 Izabrana kandidatkinja:  Mustać Dijana, VŠS.
                              

3. Radno mjesto Organizator produkcije  (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
          
        Izabrani kandidat:  Krasić Držislav, SSS.

4.  Radno mjesto Asistent režije (1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
 
        Nema izabranog kandidata.


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali