Obavijest o ishodu javnog natječaja za radno mjesto Knjigovođa salda-conti dobavljača objavljenog 27. studenoga 2019

Zagreb, 5. veljače 2020.
Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA

objavljenog 27. studenoga 2019. godine u Narodnim novinama br. 115/2019, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a
1. Radno mjesto Knjigovođa salda-conti dobavljača, PJ Financije i računovodstvo
 (1 izvršitelj na određeno vrijeme do konačnog povratka radnice na rad u punom radnom vremenu)
       
 Izabrani kandidat: Damir Gretić, SSS
Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali