Odluka o privremenoj odjavi prijamnika od 7.04.2020.