Obavijest o sjedinici Programskog vijeća 1. rujna 2020.

Dana 1. rujna 2020. godine u 11,00 h održat će se 66. sjednica Programskoga vijeća HRT-a
Predloženi dnevni red je:

1. Ovjera zapisnika:
- 65. sjednice Vijeća od 15. lipnja 2020. godine
2. Izbor dopredsjednika Vijeća
Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća
3. Praćenje ispunjavanja obveza HRT-a definiranih Zakonom o HRT-u i Ugovorom s Vladom RH
4. Davanje mišljenja na Izvješće o radu (poslovanju) HRT-a za 2019. godinu sukladno članku 19. stavku 6. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji
       Izvjestitelj: Bruno Kovačević, Glavni urednik programa HTV 1, HTV 2, HTV 3, HTV 4 i
                         Međunarodnog programskog kanala i Nataša Drempetić, rukovoditeljica RJ
                        Financije i računovodstvo
5. Izvješće o radu Programskog vijeća HRT-a i provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih Zakonom o HRT-u i Ugovorom između Hrvatske radiotelevizije i Vlade RH za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
Izvjestitelj: Zdravko Kedžo, predsjednik Vijeća
6. Razno

PROGRAMSKO VIJEĆE HRT-A
Predsjednik
dr.sc. Zdravko Kedžo