Centar za klimatološka istraživanja omogućava nova znanja

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, kao vodeća istraživačka i obrazovna institucija s dugogodišnjom tradicijom nastave i istraživanja u različitim područjima klimatologije, nedavno je osnovao Centar za klimatološka istraživanja - prvi centar takve vrste u Hrvatskoj.

Povodom toga su u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" gostovale voditeljica Centra, izv. prof. dr. sc. Ivana Herceg Bulić, s Geofizičkog odsjeka PMF-a i  izv. prof. dr. sc. Ana Previšić, s Biološkog odsjeka PMF-a, koje su govorile o razlozima osnivanja Centra, području i načinu djelovanja, temama istraživanja, ulozi studenata...Tijekom razgovora su istaknule kako će Centar biti središnja institucija za interdisciplinarna istraživanja klime i klimatskih promjena. Klimatski sustav Zemlje iznimno je složen, s mnogobrojnim procesima i međudjelovanjima, pa će multidisciplinarni pristup znanstvenika iz različitih područja prirodoslovlja i matematike omogućiti bolje razumijevanje cjelokupnog sustava, kvalitetne znanstvene rezultate i nove spoznaje o ranjivosti prirodnih i urbanih okoliša na klimatske promjene. Posebno će se istraživati utjecaj klimatskih promjena na elemente okoliša koji su od iznimne važnosti za Republiku Hrvatsku.

Jedna od zadaća Centra je i poduzimanje aktivnosti s ciljem boljeg osvješćavanja javnosti o klimi i klimatskim promjenama putom raznih popularno-znanstvenih manifestacija i radionica. Osobita će se pozornost posvetiti izobrazbi mladog znanstvenog kadra, kao i ranom uključivanju studenata u znanstveno-istraživački rad.

A osim u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" o nekim detaljima novoosnovanog Centra može se saznati i u emisijama Hrvatskog radija:

"Eppur si muove"
"Drag mi je Platon"