Obavijest o ishodu javnog natječaja

Zagreb, 18. prosinca 2020.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 28. listopada 2020. u Narodnim novinama br. 118/2020, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


Radno mjesto Sekretar režije, PJ Produkcija, RJ Produkcija programa HTV-a (2 izvršitelja na neodređeno vrijeme)
          
         Izabrani kandidat/i:  1. Jukica Irena, VŠS.
                                 2. Dragojević Blaženka, SSS.
               


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali