Obavijest o ishodu javnog natječaja

Zagreb, 24. prosinca 2020.

Temeljm članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje

OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 6. studenoga 2020. u Narodnim novinama br. 121/2020, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a


Radno mjesto Novinar suradnik, PJ Program, Dopisništvo Vukovar (1 izvršitelj na određeno vrijeme od godinu dana)
          
         Izabrana kandidatkinja:  Čolaković Eva, VSS.
               


Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali