Odluka o privremenoj odjavi prijamnika od 31.12. 2020.