Obavijest o ishodu javnog natječaja objavljenog 21. listopada 2020. za radno mjesto MIkser

Zagreb, 18. siječnja 2021.
Temeljem članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) Hrvatska radiotelevizija objavljuje
OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA
objavljenog 21. listopada 2020. godine u Narodnim novinama br. 115/2020, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i javnom web-u HRT-a

1. Radno mjesto Mikser
PJ Tehnologija, RJ Televizijsko snimanje
(1 izvršitelj na neodređeno vrijeme)
         Izabrani kandidat: Filip Lončarić, SSS
(1 izvršitelj na određeno vrijeme od 1 godine)
         Izabrani kandidat: Luka Buljan, SSS

Hrvatska radiotelevizija
RJ Ljudski potencijali