Dostava OIB-a za mjesečnu pristojbu

Poštovani,

Hrvatska radiotelevizija sukladno čl. 34. st. 7. Zakona o HRT-u (NN 137/10, 76/12 i 78/16) vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj. Na vođenje i korištenje evidencije primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka. Slanjem ovih podataka potvrđujete da ste pročitali i da ste suglasni sa Izjavom HRT-a o zaštiti osobnih podataka obveznika pristojbe.

Zbog primjene Zakona o osobnom identifikacijskom broju (NN 60/08) prema kojem je Hrvatska radiotelevizija obvezna u svojim službenim evidencijama koristiti osobni identifikacijski broj (OIB), molimo Vas da nam u svrhu ažuriranja podataka, dostavite osobni identifikacijski broj (OIB) nositelja obveze plaćanja mjesečne pristojbe.

Molimo Vas da uz OIB dostavite prezime i ime/naziv obveznika te da se pozovete na poziv na broj primatelja s Vašeg naloga za plaćanje mjesečne pristojbe.

Podatke možete dostaviti:

-       poštom na HRT, RJ Pristojba, Prisavlje 3 , 10000 Zagreb

-       faksom 01/634-2990

-       e-poštom oib@hrt.hr

-       ili preko naše mrežne stranice ovdje: