Impressum

NAKLADNIK:

Hrvatska radiotelevizija
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 2634
telefaks: 01 634 3712
e-adresa: hrt@hrt.hr
Matični broj poslovnoga subjekta:  2982544
OIB: 68419124305

UREDNIK PORTALA:

Andreja Arežina Grgičević, glavna urednica portala i nelinearnih medijskih usluga
e-adresa: novimediji@hrt.hr