Komunikacije Hrvatske radiotelevizije

Radna jedinica Komunikacije Hrvatske radiotelevizije zadužena je za upravljanje unutrašnjom i vanjskom komunikacijom, komunikacijom sa strateškim dionicima te organizacijom i provedbom komunikacijskih, protokolnih i društveno odgovornih projekata Hrvatske radiotelevizije.

Temeljni cilj svih aktivnosti Radne jedinice Komunikacije jest komunikacija s korisnicima usluga Hrvatske radiotelevizije, odnosno slušateljima i gledateljima njezinih programa te čitateljima njezinih mrežnih stranica, te s njezinim zaposlenicima.

Zaposlenici Radne jedinice Komunikacije pažljivo razmatraju svaki dobiveni upit i prijedlog te svaku napomenu bez obzira na to odnose li se oni na program ili tehničke probleme ili su upućeni vodstvu HRT-a.

Svim se korisničkim upitima, prijedlozima i napomenama pristupa s punom pozornošću te ih se usmjerava na prave adrese unutar HRT-a kako bi se u obzir uzeo svaki konstruktivan prijedlog te poboljšao program na zadovoljstvo svih korisnika usluga HRT-a.

Radna jedinica Komunikacije sastoji se od triju služba: Službe za unutrašnje komunikacije, Službe za vanjske komunikacije i Službe za promociju programskih sadržaja. U okviru Radne jedinice Komunikacije djeluje i Kontaktni centar Hrvatske radiotelevizije.

Svoje upite Radnoj jedinici Komunikacije građani mogu poslati  na e-adresu hrt@hrt.hr, a novinari na e-adresu komunikacije@hrt.hr.

U okviru Radne jedinice Komunikacije kao samostalni i neovisni zastupnik korisnika usluga Hrvatske radiotelevizije (njegovih gledatelja i slušatelja te čitatelja njegovih mrežnih stranica) radi i povjerenik za korisnike usluga Hrvatske radiotelevizije, kojemu se s možete obratiti na e-adresu povjerenik@hrt.hr.

Hrvatska radiotelevizija
RJ Komunikacije
Prisavlje 3
10 000 Zagreb
telefon: 01 634 3303
telefaks: 01 634 2961
e-adresa: hrt@hrt.hr
www.hrt.hr