Kontakti HRT-a

                                                    Telefon                Telefaks
Hrvatska radiotelevizija
Prisavlje 3, 10 000 Zagreb
hrt@hrt.hr                                     01 634 2634        01 634 3712

Mjesečna pristojba
pristojba@hrt.hr                           01 634 2634         01 634 3586

Služba za korisnike
korisnici@hrt.hr                             01 634 2634         01 634 3712

Satelitske kartice
satelit@hrt.hr                                01 634 2634         01 634 4520

Komunikacije - za upite medija
komunikacije@hrt.hr                     01 634 3303         01 634 2691

Povjerenik za korisnike usluga
povjerenik@hrt.hr                          01 634 4848         01 634 2885
 
Prodaja
prodaja@hrt.hr                               01 634 3200

Službenik za zaštitu osobnih podataka
zastita.podataka@hrt.hr                01 634 2634
   

Prijave smetnja
Odašiljači i veze d. o. o.
problemi_prijam@oiv.hr                  0800 0897            01 618 6030


Povjerenstvo za javne akcije HRT-a
Prisavlje 3, 10 000 Zagreb
javneakcije@hrt.hr