Pozivamo Vas da se prijavite za sudjelovanje u
kulinarskom showu Kruške i jabuke

Prijavi se

Prijava za sudjelovanje

Molimo Vas da pročitate odredbe o pravu sudjelovanja te pažljivo ispunite upitnik za prijavu.

 

Pravo sudjelovanja u emisiji "Kruške i jabuke" imaju:

svi državljani Republike Hrvatske koji imaju stalno prebivalište u RH, što dokazuju isključivo osobnom iskaznicom.

 

Pravo sudjelovanja u emisiji "Kruške i jabuke" nemaju:

državljani Republike Hrvatske protiv kojih je u tijeku bilo koji oblik kaznenog progona.