Nadzorni odbor HRT-a

Nadzorni odbor HRT-a ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora HRT-a imenuje i razrješava Hrvatski sabor na način i po postupku utvrđenom Zakonom o HRT-u. Jedan član Nadzornog odbora HRT-a je predstavnik radnika HRT-a koji se imenuje i razrješava u skladu sa Zakonom o HRT-u i Zakonom o radu. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.


Nadzorni odbor obavlja poslove utvrđene Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.
Način rada Nadzornog odbora HRT-a uređuje se Poslovnikom o radu Nadzornog odbora HRT-a.

Članovi Nadzornog odbora HRT-a:

mr. sc. Mladen Čutura - predsjednik
dr. sc. Maja Martinović - zamjenica predsjednika
Morana Paliković Gruden - članica
dr.sc. Antonija Petričušić - članica

Darijo Špelić - član

                                                 * * *

Na temelju članka 23. stavka 1. podstavka 13. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine br. 137/10. i 76/12.) Nadzorni odbor Hrvatske radiotelevizije je na 2. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. donio Poslovnik o radu Nadzornog odbora HRT-a te je na temelju navedenog članka Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, kao i članka 19. stavka 1. točke 23. Statuta HRT-a (Narodne novine br. 14/13.) na:
-   6. sjednici održanoj 27. ožujka i 16. travnja 2013.,
-   8. sjednici održanoj 28. svibnja i 6. lipnja 2013.,
-  20. sjednici održanoj 28. veljače i 5. ožujka 2014. i
-  22. sjednici održanoj 22. travnja 2014.
donio Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Nadzornog odbora HRT-a, u kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu.

Poslovnik o radu NO HRT-a, 12/2015.

Izvješće o radu Nadzornoga odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015.

Godišnje izvješće o radu Nadzornoga odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja  do 31. siječnja 2016.

Prilozi godišnjemu izvješću o radu Nadzornoga odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za razdoblje od 1. siječnja  do 31. siječnja 2016.

Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu