Obrazac za prijavu prijamnika (građani - privatne osobe)

 

 

 

Zakon o HRT-u članak 34. Stavak (7): „HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj. Na vođenje i korištenje evidencije primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.“
Slanjem ovih podataka potvrđujete da ste pročitali i da ste suglasni sa Izjavom HRT-a o zaštiti osobnih podataka obveznika pristojbe.