Obrazac za promjenu podataka/adrese (građani - privatne osobe)

Stari podaci

 

Novi podaci
*Obavezno popuniti e-mail adresu radi slanja potvrde o zaprimljenoj promjeni podataka

 

 

Zakon o HRT-u članak 34. Stavak (7): „HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj. Na vođenje i korištenje evidencije primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.“
Slanjem ovih podataka potvrđujete da ste pročitali i da ste suglasni sa Izjavom HRT-a o zaštiti osobnih podataka obveznika pristojbe.

 

Ovaj obrazac je pravovaljan bez potpisa stranke.