Obrazac za promjenu podataka/adrese (pravne osobe, obrtnici, gospodarske i druge djelatnosti)

 

Stari podaci

 

Novi podaci

 

Dodatna prijava prijamnika
(registarske oznake vozila treba upisati u napomenu)

 

 

Zakon o HRT-u članak 34. Stavak (7): „HRT vodi evidenciju obveznika mjesečne pristojbe u Republici Hrvatskoj. Na vođenje i korištenje evidencije primjenjuju se propisi o zaštiti osobnih podataka.“
Slanjem ovih podataka potvrđujete da ste pročitali i da ste suglasni sa Izjavom HRT-a o zaštiti osobnih podataka obveznika pristojbe.

 

Ovaj obrazac je pravovaljan bez potpisa stranke.