Programsko vijeće HRT-a

Programsko vijeće HRT-a zastupa i štiti interes javnosti provođenjem nadzora programa i unapređenjem radijskog i audiovizulanog programa, te drugih audio i audiovizualnih te multimedijskih usluga.

Vijeće ima jedanaest članova. Hrvatski sabor bira i razrješava devet članova Vijeća HRT-a. Izbor članova Hrvatski sabor obavlja temeljem javnog poziva koji objavljuje i provodi Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora. Dva člana Vijeća HRT-a biraju i razrješuju novinari i drugi zaposlenici HRT-a koji kreativno sudjeluju u stvaranju programa HRT-a na način predviđen Zakonom o HRT-u i Statutom HRT-a.
 Vijeće HRT-a sastaje se u pravilu jednom svaka tri mjeseca, a najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Hrvatskom saboru o svom radu i o provedbi programskih načela i obveza HRT-a utvrđenih zakonom i Ugovorom iz čl. 13 Zakona o HRT-u. 
Rad Vijeća HRT-a je javan.

Vijeće HRT-a imenuje i razrješava predsjednika Vijeća HRT-a.

Mandat predsjednika i članova Vijeća traje četiri godine, a svake dvije godine imenuje se polovina članova Vijeća HRT-a.

Ista osoba najviše dva puta može bit izabrana za člana Vijeća HRT-a. 

Vijeće HRT-a imenuje povjerenika za korisnike usluga HRT-a koji je zadužen za razmatranje pritužbi i prijedloga gledatelja, slušatelja i drugih korisnika usluga HRT-a. Povjerenik dva puta godišnje podnosi izvješće Vijeću HRT-a koje je dužno o tome raspravljati na prvoj sljedećoj sjednici.

Članovi Programskog vijeća su: Nikola Baketa, Vlaho Bogišić, Lidija Gašparović, Zdravko Kedžo, Ivica Lučić, Zorislav Lukić, Robert Markt, Stipe Alfier  i Dean Šoša.